เพิ่มเพื่อน

QR Code Line

5 อันดับที่พบบ่อยหลังติดแก๊ส

5 อันดับ อาการที่พบบ่อย!!! หลังจากติดแก๊ส...

อันดับ 5 ไฟเครื่องโชว์
อาการไฟเครื่องโชว์ หรือ ไฟ check engine แสดง นั่่นเกิดจาก...การจ่ายเชื้อเพลิงแก๊ส หนาหรือบาง เกินไป กรณีนี้ต้องทำการปรับจูนระบบแก๊สใหม่ เพื่อให้ได้ค่าการจ่ายแก๊สที่เหมาะสมกับรถ

ไฟเครื่องโชว์


อันดับ 4 เบาดับ
อาการรถดับระหว่างขี่ หรือ ดับเมื่อลดความเร็วลงอย่างกระทันหัน กรณีใช้แก๊ส นั่่นเกิดจาก

- หัวฉีดแก๊สเสีย หรือ ขนาดของ รูหัวฉีดเล็ก หรือ ใหญ่ ไป

- เซ็นเซอร์บางตัวของระบบแก๊สไม่สมบูรณ์ หรือ เสีย

- กล่อง ECU แก๊สมีปัญหา

- ติ๊กน้ำมันเสีย เนื่องจากมีการตัดปั้้มติ๊ก(กรณี รถจะตัดเข้าระบบน้ำมัน)

หัวฉีดและกล่อง ECU ระบบแก๊ส


อันดับ 3 อืด!!
ขณะใช้แก๊สเหยียบคันเร่งแล้วอืด รถวิ่งไม่ออก นั่้นเกิดจากแก๊สท่วม กรณีนี้ต้องทำการปรับจูนระบบแก๊สใหม่อาจจะเกิดเพราะมีการจ่ายเชื้อเพลิงหนาไป หรือบางไป

รถอืดปรับจูนใหม่


อันดับ 2 กระตุก
อาการวิ่งรถในความเร็วคงที่ หรือตามช่วงรอบของเครื่องยนต์แล้วมีอาการกระตุก นั้้นสาเหตุหลักๆ เกิดจากการจุดระเบิดของหัวเทียนไม่สมบูรณ์มีองศาในการจุดระเบิดที่ไม่เหมาะสม หรือไฟในการจุดระเบิดไม่เพียงพอ การฉีดเชื้อเพลิง การทำงานของหัวฉีดผิดปกติ แก๊สในหม้อต้มไม่พอเป็นช่วงๆ

หัวเทียนรถยนต์ คอยจุดระเบิด

 

อันดับ 1 เครื่องยนต์สั่น
เครื่องยนต์สั่่นในรอบเดินเบา อาจเกิดจาก มีอากาศรั่่วผ่านเข้าลิ้นปีกผีเสื้อ วาล์วเครื่องยนต์มีปัญหา หัวฉีดแก๊ส หรือน้ำมันรั่่วทำให้มีการปนกันของเชื้อเพลิง หม้อต้มรั่่ว หรือเก่าเกินไป มีการปรับจูนที่ไม่เมาะสม

ปีกผีเสื้อ และ หม้อต้มแก๊ส


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-759-9400

www.facebook.com/MongkolAutoGas