เพิ่มเพื่อน

QR Code Line

กำจัดกลิ่นบุหรี่ในรถยนต์ง่ายๆด้วย...แอ๊ปเปิ้ลเขียว

กลิ่นบุหรี่ในรถ

เมื่อคุณขจัดขี้บุหรี่ได้แล้ว นำแอบเปิ้ลเขียวมาวางไว้ในรถจะช่วยได้อีกแรงหนึ่ง ซึ่งแอบเปิ้ลเขียวมีการวิจัย ว่าสามรรถดูดซับนิโคตินได้